Register account

By registering on the site you will have (a) the ability to contact other users, placing advertisements, photos, comments, etc.

I register »

Login to your account:

 
Today this power more you need than in any other age ...

I need prayer


Modlimy się nowenną do Matki Boskiej Rozwiązującej węzły.


Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY... Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewico pełna łaski, która rozwiązujesz węzły! Rękoma pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz wszystkie trudności na naszej drodze życia jak węzeł, który pod Twoimi rękoma staje się prostą wstęgą miłości Bożej! Rozwiąż więc, święta, cudowna Dziewico i Matko, wszystkie węzły, które zrobiliśmy sobie sami przez naszą samowolę oraz wszystkie te węzły, które przeszkadzają nam w dalszej drodze. Oświeć je swoimi oczyma, aby wszystkie węzły stały się przejrzyste, abyśmy z wdzięcznością mogli rozwiązać Twymi rękoma to, co jest nie do rozwiązania! Amen. O, Maryjo, rozwiązująca węzły, bądź nam drogą Matką, weź nasze dłonie i uczyń je sprawnymi do rozwiązywania, aby Twoje ręce poprzez nasze ręce przynosiły pokój, rozwiązanie i pomoc! Amen. "Jak Ewa przez swoje nieposłuszeństwo zrobiła węzeł nieszczęścia dla rodzaju ludzkiego, tak Maryja rozwiązała go przez swoje posłuszeństwo" . według św. Ireneusza, biskupa z Lyon, t 202 NOWENNA - (bardzo skuteczna) Znak Krzyża Świętego Akt żalu (skruchy) Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień) Rozważanie na kolejne dni nowenny Dwie ostatnie dziesiątki różańca Modlitwa do Maryi ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) Znak Krzyża Świętego. ROZWAŻANIA NA KOLEJNE DNI NOWENNY Przed rozważaniem 1-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień: Pn i So – tajemnice radosne, Wt i Pt tajemnice bolesne, Śr i Nd – tajemnice chwalebne, Cz – tajemnice światła) PIERWSZY DZIEŃ Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły zniewalające Twoje Dzieci, wyciągnij ku mnie, Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dzieckiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 1-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WIĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 2-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Kto szuka łaski Ten znajdzie ją w dłoniach Maryi DRUGI DZIEŃ Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dziś do ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. w Twoje ręce składam węzeł … (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić chwały Bożej. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 2-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WIĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 3-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję. TRZECI DZIEŃ Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie rozdają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego życia……. wszelkie urazy i pretensje, których on jest przyczyną. Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, Ukochana Matko i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam teraz na zawsze tym osobom… a także samemu sobie. Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły i proszę, módl się o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, które ci teraz przedstawiam. Amen. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 3-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WIĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 4-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Kto chce łask, zwraca się do Maryi. CZWARTY DZIEŃ Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował duchową radość. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 4-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 5-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni Słońca. PIĄTY DZIEŃ Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz założyć mój węzeł w Twoje dłonie… proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie Serce Boga. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie! MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 5-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 6-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Maryja wszystko może wyprosić u Boga. SZÓSTY DZIEŃ Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 6-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 7-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. SIÓDMY DZIEŃ Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu… o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim jedynym Panem. O Maryjo rozwiązująca więzy, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 7-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 8-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu. ÓSMY DZIEŃ Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… w moim życiu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu 8-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) Przed rozważaniem 9-tego dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części przypadającej na dany dzień) Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski. DZIEWIĄTY DZIEŃ Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mojego życiowego węzła. Ty znasz boleść jaką mi sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Po rozważaniu drugiego dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.9) MODLITWA DO MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość i nieskończone Miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość…(wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moja najpewniejsza ostoją. MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. Centrum, które propaguje kult Matki Bożej rozwiązującej węzły oraz upowszechnia tę modlitwę, znajduje się we Francji: ”Marie qui défait les noeuds” 18, avenue des Marronniers – 78600 Le Mesnil-le-Roi, Francja tel./fax +33 139621123 strona internetowa: www.mariequidefaitlesnoeuds.com e-mail: contact@mariequidefaitlesnoeuds.com Na zakończenie NOWENNY przyjmij z pokorą i ufnością MACIERZYŃSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MARYI Niech cię chroni przed szatanem, jego nienawiścią i złością; Niech napełni cię pokojem i miłością, abyś tym pokojem i miłością mógł/mogła dzielić się z innymi NIECH CIĘ BŁOGOSŁAWI MARYJA W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.
« Back


Add Reply

You must be logged in to wiev this content, to be able to add entries

rn